Flexibele arbeid is essentieel voor bedrijven en werknemers

Flexibele arbeid is belangrijk voor bedrijven en werknemers, zelfs essentieel, zegt NBBU de brancheorganisatie voor uitzendondernemingen.

"Het houdt bedrijven wendbaar, innovatief en krachtig en biedt werknemers de kans om ervaring op te doen." De organisatie denkt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt verder zal toenemen en vindt dat de politiek dat moet ondersteunen in plaats van belemmeren. Ze "lijken alles in het werk te stellen om werkenden in een vast dienstverband te dwingen", zegt NBBU.

De branchevereniging deed daarom onderzoek onder 3.500 leden naar de vraag welke waarde flexibele krachten hebben voor ondernemingen.

Detacheren
Daaruit kwam naar voren dat 85 procent van de bedrijven gebruik van maakt van uitzendbureaus en detacheerders en werk soms ook volledig uitbesteedt. Bijna de helft (43 procent) schakelt regelmatig zzp’ers in.

Uitzendkrachten zijn voor de bedrijven met name van belang voor het opvangen van schommelingen in werk, zoals bij ziekte en verlof of drukkere periodes.

Zzp’ers en gedetacheerden worden daarentegen ingeschakeld voor specialistische kennis of ondersteunende taken in ICT en HR.

Vrees
76 procent van de onderzochte ondernemers vreest voor een stijging van de werkdruk als de inzet van flexibele arbeid onmogelijk zou worden gemaakt. De ondernemers verwachten in dat geval meer ziekteverzuim, hogere kosten en denken in te leveren op kwaliteit.

18 procent  overweegt in een dergelijke situatie om zijn bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen. Ondernemers zien de huidige wet- en regelgeving als grootste belemmering om flexibele arbeid in te zetten.

Door: NU.nl (http://www.nu.nl/ondernemen/4359197/flexibele-arbeid-essentieel-bedrijven-en-werknemers.html)