Samenwerking belangrijkste motor achter groei telersvereniging Prominent verdubbelt capaciteit met nieuwbouw

In 2019 verrijst langs de A20 een nieuw opvallend pand van telersvereniging Prominent. In het nieuwe gebouw worden de activiteiten van de twee huidige kleinpakvestigingen samengevoegd tot één locatie en ook de kantoormedewerkers trekken hier straks in. Dankzij vol geautomatiseerde verpakkingslijnen vinden uiteindelijk jaarlijks 250 miljoen verpakkingen met tomaten hun weg naar de klant; een verdubbeling van het huidige aantal.

De nieuwbouw is een belangrijke mijlpaal bij het uitvoeren van het strategisch plan voor Prominent. Als innoverende specialist in tomaten heeft Prominent de ambitie te groeien in alle belangrijke segmenten. De telersvereniging wil hiermee haar positie als ketenregisseur zeker stellen, ook in de toekomst. Door groei van het areaal en groei in alle belangrijke segmenten tomaat zoals cherry, pruim en snacktomaten, groeit ook de vraag naar voldoende capaciteit om al die tomaten op maat voor de klant te verpakken. Met de nieuwbouw heeft Prominent straks alle faciliteiten in huis én voldoende schaalgrootte om aan de wensen van de markt te kunnen voldoen.

RUIMTE VOOR PARTNERS
De nieuwe verpakkingsfaciliteiten bieden ook letterlijk ruimte voor nauwere samenwerking met Purple Pride, Green Diamonds, Sweetpoint en Paprico, de partners binnen coöperatie DOOR. Op dit moment vinden hier gesprekken over plaats. Het kan de klanten het gemak van een one-stop-shop bieden, door naast tomaten ook andere vruchtgroenten klein te verpakken. De nieuwste technologieën en automatisering zorgen ervoor dat in het nieuwe pand nog sneller op de wensen van retailers, foodmarkets en andere klanten kan worden ingespeeld. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzamere verpakkingen. Door verdere professionalisering, kennisuitwisseling en groei van Prominent groeien leden, onze partners en medewerkers mee met de organisatie. Sámen bouwen aan de toekomst is dan ook het credo.

PROMINENT: SAMEN BEREIK JE MEER Prominent is een vereniging van 30 toonaangevende tomatenbedrijven die samen goed zijn voor 380 ha. Dit is inclusief drie eigen teeltlocaties. Behalve voor de afzet werken telers ook samen op het gebied van verpakken, veredelen van eigen rassen tomaten en het uitzenden van personeel. Daarnaast werkt Prominent al jaren samen om kennis te ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van teelt, gewasbescherming en energie. De drie eigen teeltlocaties werken daarbij als een soort proeftuin.

Bron: Prominent-tomatoes.nl (https://www.prominent-tomatoes.nl/nl/nieuws/telersvereniging-prominent-verdubbelt-capaciteit-met-nieuwbouw/?mc_cid=f8479cb62f&mc_eid=7e3c1ea695)