Uitzendwerk biedt beste werkkansen voor WW’ers

Uitzendkrachten die in de ww terechtkomen, hebben goede vooruitzichten om snel en duurzaam weer aan de slag te gaan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van uwv. Uitzendkrachten vinden aanzienlijk vaker binnen een jaar werk (80%) dan mensen met een tijdelijk of vast contract. Ook afgezet tegen de duurzaamheid van nieuw werk, scoren uitzendkrachten bovengemiddeld. 

Dat blijkt uit het onderzoek Kansrijk uit de ww van uwv. De analyse is voor het eerst uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in langdurige werkloosheid en mogelijkheden om dit te bestrijden en voorkomen. De ww-instroom van 2014 is vergeleken met de uitstroom naar werk in 2015. “We hebben mensen een jaar lang gevolgd en gekeken naar de kansen per sector en het soort arbeidscontract. Dit onderzoek blijven we jaarlijks herhalen,” zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie van uwv. “Snelle werkhervatting is belangrijk. Binnen het eerste halfjaar vinden de meeste werkzoekenden een nieuwe baan of anders in het tweede halfjaar. Zeker daarna nemen de kansen flink af.”

Soepeler overstappen

Het onderzoek geeft een positief beeld over de positie van uitzendkrachten, concludeert Witjes. Van alle mensen die in 2014 een ww uitkering aanvroegen, had gemiddeld 65% binnen een jaar een nieuwe baan van minimaal een maand. “Bij uitzendkrachten is dat 80%. Dat is lager bij de instroom vanuit een tijdelijk (69%) of vast contract (50%). Het lijkt erop dat mensen met een flexcontract zelf gemakkelijker transities maken op de arbeidsmarkt, omdat zij meer bewust bezig zijn met hun positie en profilering op de arbeidsmarkt. Mensen die voor de ww een vast contract hadden, lijken meer de tijd te nemen. Een nuance is wel dat uitzendkrachten gemiddeld jonger zijn dan mensen met een vast contract. Verder is uitzendwerk niet voor alle werkzoekenden een uitkomst. Vooral technisch, logistiek, transport- en agrarisch personeel gaat aan de slag als uitzendkracht.”

Duurzaam aan de slag

Ook naar de duurzaamheid van het nieuwe werk is bij de analyse gekeken. Van de uitzendkrachten gaat 51% minimaal een jaar (iedere maand) aan de slag bij een of meer werkgevers. Dat is lager dan gemiddeld (60%), maar door de hogere uitstroomkansen is de totale kans op duurzame werkhervatting voor uitzendkrachten wel hoger dan gemiddeld. “Qua duurzaamheid doet de uitzendsector zeker niet onder voor andere sectoren. Het is een van de betere sectoren. Dat is een waardevol inzicht. In de publieke opinie ontbreekt dat besef nogal eens. ”

Belangrijke opstap

Witjes noemt de rol van de flexbranche op de arbeidsmarkt cruciaal. “Eén op de drie werkzoekenden in de ww gaat via de uitzendbranche weer aan de slag. Daarom is de branche voor ons een belangrijke partner. Zeker als je bedenkt dat bovengemiddeld veel mensen met een laag of middelbaar opleidingsniveau deze opstapfunctie benutten. Dat zijn toch groepen die het zwaarder hebben op de arbeidsmarkt. Een uitzendbaan leidt niet altijd tot een vaste baan, maar wel meer dan gemiddeld tot duurzaam werk.” Van de mensen die in 2014 instroomden in de ww was 23% uitzendkracht. Van de uitzendkrachten die binnen een jaar weer werk vinden, gaat 73% weer aan de slag met een uitzendcontract.

 (Bron: http://www.abu.nl/yourpassage/uitzendwerk5-2016/index.html#1/z)